-158 days -16 hours -52 mins -26 secs

Our 'Flying Medics' clock up hundreds of miles a year from their clinical shifts alone! Could you match their monthly distances?

There are 3 distances to choose from - 25, 50 or 100 miles. Whether it takes you a week or a month you have the whole of March to clock up your chosen distance.

For more information click here


Mae ein 'Meddygon sy'n Hedfan' yn gwneud cannoedd o filltiroedd y flwyddyn drwy eu sifftiau clinigol yn unig! Allech chi wneud cystal â'u pellteroedd bob mis?

Ceir tri phellter i ddewis o'u plith – 25, 50 neu 100 milltir. P'un a yw'n cymryd wythnos neu fis i chi, mae gennych fis Mawrth i gyd i gyrraedd y pellter o'ch dewis.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

click here for terms and conditions

Booking for this event has now closed.